Nyheter

Usikkerhet rundt hva som dekkes av forsikringen til de rasrammede i Gjerdrum

Ubeboelige hus får støtte fra forsikringsselskapene. Men hva med de intakte hjemmene som «bare» befinner seg i et utrygt område?

I romjulen ble Norge rammet av en forferdelig naturkatastrofe. 11 menneskeliv gikk tapt og 1000 beboere er nå evakuerte fra utrygge hjem. Mitt oppi sorgen over å ha mistet naboene dukker utfordringene med materielle tap for de rammede.

Frykt for å flytte tilbake til dårlige minner

Både evakuerte beboere med og uten ødelagt hus får dekket leiebolig hele 2021. Men hva med skjer i 2022 når det er klart å flytte tilbake? Det står fortsatt hus helt på kanten av randsonen. Disse husene er ikke ødelagte, men det vil nok være en påkjenning å flytte tilbake til dette stedet. Det innebærer ikke bare frykten for et nytt ras, men også å daglig se ned i rasområdet og bli minnet på de naboene som ikke overlevde tragedien

– Vi informerer de evakuerte om at de i første omgang ut 2021 får dekning for midlertidig og alternativ bolig, så lenge de er beordret evakuert. Dette for å kunne gi mer ro i den vanskelige situasjonen for de berørte, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding.

Usikkerhet rundt boliger som ikke blir erklært ubeboelige

Det er også informert om at det kan bli aktuelt å evakuere flere enn de 1000 som allerede er flyttet. Alle de husene som blir erklært ubeboelige av kommunen vil dekkes av forsikring. Dette gjelder også de husene som ligger helt på kanten av raset. Det er derimot stor usikkerhet for de husene som ikke ble erklært ubeboelig av kommunen.

– Grunnprinsippet for all forsikring er at en skade må ha oppstått, sier Sigmund Clementz til NRK. Dette gjelder også for villa- og husforsikring.

Han er kommunikasjonssjef for If Skadeforsikring og forteller videre at det ikke er sikker at de som er redde for å flytte tilbake kan få erstatning. Det er per dags dato bare sikkert at de som er direkte rammet av raset og har et ubeboelig hus som får hjelp via forsikringsselskapet til å bygge det opp igjen. Det er for tidlig å si hvem som får hjelp.

Han avviser at det med utrygghet kan være nok til å være erstatning. Han forteller videre at det er mange steder i Norge det er utrygt å bo.

– Her er det ofte at kommunen, og noen ganger staten, kommer på banen for å se på tiltak som kan gjøres forteller han til NRK.

Utfordrende å avgjøre hvem som har ansvaret

Huseiere som har fått husene ødelagt av ras vil få erstatning av forsikringsselskapet.

Advokat Morten Hugo Berger forteller til NRK at det ofte kan være vanskelig å finne ut hvem som sitter med ansvaret i slike saker.

– Det kan også være at ingen kan holdes ansvarlig for de skadene som har oppstått. Det kan skje dersom både kommunen, utbygger og de som har vurdert grunnforholdene før utbyggingen har gjort jobben sin, sier han.

Berger forteller at beboerne i randsonen i Gjerdum kan måtte vente lenge før ansvarsforholdet vil bli avklart. Det kan hende mange må kjempe for å få erstatning også.

– Først må man avklare om de er dekket av forsikringen. Deretter er det et spørsmål om noen kan holdes ansvarlige, sier han.

Mener staten bør støtte de som er redde for å flytte tilbake igjen

Stortingspolitiker for Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik mener staten må inn og støtte beboerne om det trengs.

– Når en ser bildene og hører historiene fra dem som har opplevd denne katastrofen, er det ikke vanskelig å forestille seg at mange ikke ønsker å flytte tilbake igjen, sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Akershus til NRK.

Han mener staten bør hjelpe til der forsikringen ikke dekker.

– Folk skal ha trygghet for at de ikke må flytte tilbake til randsonen til en slik ufattelig rastragedie, sier Gjelsvik.

Han forteller videre at han syntes det var flott at stats – og justisminister var på plass på rasstedet for å vise medfølelse og tilstedeværelse i tragedien. Men påpeker at det også er viktig at folk skal føle trygghet over at de ikke må flytte tilbake til nærheten av et rasområdet.

– Vi kommer til følge opp det som skjer nå og stille spørsmål til regjeringen om hvordan en ivaretar de som er rammet av tragedien, forteller han.

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer