Nyheter

Støy fra vindturbin ødelegger botrivsel

Noen av naboene skrev under avtalen om kompensasjon for støy. Mener de ikke ble godt nok informert om hvor ille bråket var.I Egersund står det seks 150 meter høye turbiner og durer utover nabolaget.Lyden blir beskrevet som en gjentagende woom woom woom lyd.Flere av familiene i nabolaget har blitt tilbudt støyavtaler, altså en engangssum for å godta å leve med at støyen er over det som er tillat. Disse pengene skal brukes til kompensasjon for tiltak som kan begrense støyen som høres innendørs, skriver VG.

Det ble gjort analyser av støyen i forkant av innsettelsene av turbinene, og resultatet ble at den ville gå over tillatt grense på 45 desibel. Rapporten dokumenterte ikke hvordan dette ble lagt frem da naboene ble informert.

Noen beboere takket nei

Lisa Svalestad er en av de som er rammet og be kontaktet av utbyggere i Norsk Vind. Hun forteller til VG at hun fikk beskjed om at hun ikke ville merke så mye til turbinene, og at de fulgte strenge krav til støy.

Svalestadfamilien takket likevel nei til avtalen om støykompensasjon. De klaget derimot ikke på utbyggingsplanene. Hun har i ettertid syntes at det er spesielt at utbyggerne har fått lov til å legge frem støyfunnene til de andre naboene, for deretter be de skrive under på at de godtar dette.

Problemet med dette er at nabolaget faktisk må avgjøre støyavtalen før turbinene er oppført.

– Vi har i utgangspunktet ikke faktakunnskapen eller forutsetningene til å forstå noe av dette, ei heller vurdere om de holder tilbake noe. Og det er det som skjedde: de holdt tilbake da de sa at de ikke trodde vi ville se dem, og mest sannsynlig ikke ville høre dem, sier Lisa Svalestad til VG.

Desibelgrensen var årsgjennomsnitt

Det  var tre naboer som takket ja til avtalen og mottok  70.000 kroner i kompensasjon for støy opptil 50 desibel.  To av disse forteller til VG at utbyggerne fremla situasjon annerledes enn det som ble tilfelle.

En av dem var Terje Svanes, som forteller at han ble informert om at han kun ville se turbinene, men at det ikke ville være noe særlig merkbar lyd. Dette synes han ikke stemmer med nåværende situasjon.

– Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. De forklarte heller ikke at disse målingene er et årsgjennomsnitt, og hva det vil si: Støyen er høy i perioder, og helt stille andre dager, sier Svanes, og legger til at han angrer på at han skrev under.

Norsk Vind hevder de har forklart situasjonen grundig nok

Daglig leder i Norsk Vind, Per Ove Skorpen, benekter at de har lurt naboene. Han forteller at naboene hadde god oversikt over vindturbinsituasjonen og at prosjektet var grundig utredet.

Han synes det er alvorlig å få en slik påstand mot selskapet, og at skriver til VG at de har etter beste evne forklart naboer om hvordan de ville oppleve vindkraftverket.

Det har blitt utført støymålinger etter vindturbinene kom på plass. Familiene som skrev under på avtalen har støynivå på opptil 50 DB, mens Svalestad har nivå som er innenfor grensen på 45 DB.

Det som blir problematisk er at 45 DB-grensen kun er et gjennomsnitt av et år, og at familien ofte opplever støyen so mye høyere enn dette nivået.

– Det er som lyden av et fly, som flyr høyt over deg, bare at det aldri forsvinner. Noen dager er det helt lydstille, og de dagene er fantastisk. Men det kan gå måneder mellom hver gang vi har lydstille dager, forklarer hun.

Svalestad understreker at hun ikke kan forstå hvordan man kan tillate slike avtaler, og at det i tillegg er vanskelig å stole på slike målinger.

Naboene har klaget til kommunen

Norsk Vind forteller at de har inngått støyavtaler med naboene i alle de fire vindkraftverkene deres.– Kompensasjon og avbøtende tiltak er ikke noe spesielt for vindkraftverk, men gjelder for utbygging av alle store anlegg i Norge. Enten det handler om flyplasser, vegprosjekter eller industrianlegg, sier Skorpen til VG.Han forteller videre at de forholder seg retningslinjene som myndighetene har definert.

– Jeg hadde ikke gått med på en slik avtale igjen, nå når jeg vet hvordan denne støyen er, sier  forteller Svanes.

Han og flere naboer har klaget til kommunen og fylkeslegen, men har så langt ikke kommet noen vei.

– Ingen bør finne på å skrive under på slike avtaler. De burde ikke være tillatt. I stedet burde det være et regelverk for avstand mellom hus og turbiner, avslutter han.

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer