Rullestolbruker får ikke tilgang til egen bod

Wibecke kjøpte leilighet til 8 millioner – kommer ikke inn i sin egen bod

Wibecke Wiig klarer ikke å nå verken sin egen stoppekran, trådløse ruter eller sikringsskap, skriver NRK. Rullestolbrukeren kjøpte en leilighet i et nytt boligkompleks på Paradis i Bergen. Hun så for seg et enklere liv i et hjem som er tilpasset rullestolen hun tilbringer mesteparten av livet i. Dessverre er hun nå avhengig av venner og familie til å utførte vanlige gjøremål, noe hun hadde håpet å slippe fremover.

Boden er for smal

NRK møter Wiig i leiligheten hennes og hun triller  frem til liten teknisk bod bak soverommet for å vise journalistene situasjonen. Det viktigste  i boligen ligger plassert i denne boden. Dessverre kommer hun ikke inn  med rullestolen i den 70 cm lange bodåpningen.

Hun er forskrekket over at det går an å bygge på denne måten. Wiig var en av de som sto fremst i køen for å signere kjøpekontrakt da leiligheten ble lagt ut for salg. Full av forventinger om et enklere liv gledet hun seg til å flytte inn i komplekset og hun solgte eneboligen hun tidligere bodde i. Dessverre ble drømmen om den lettere hverdagen knust i småbiter. Den første utfordringen var en svært høy dørterskel inn til boden. I tillegg dekket et stort ventilasjonsaggregatet døråpningen.   Sikringsskapet var også dårlig plassert og Wiik forteller at hun en gang forsøkte å nå det. Det endte med at hun holdt på å gå på hodet inn i boden.

Handikapforbundet er sjokkert

Heldigvis har Wiik venner og familie som kan hjelpe henne. Men hun syntes er problematisk å være avhengig av at andre må gjøre helt dagligdagse småting som å restarte ruteren eller stenge vannkranen.

Wiik er ikke den eneste rullestolbrukeren i nybygget som har disse utfordringene.

Arne Olav Grønbech Hope, nestleder i  Norges Handikapforbund, er svært skuffet over dette boligprosjektet.  Han forteller at med et så stort og nytt boligprosjekt så burde byggherren virkelig lyttet på de det gjelder.

-Her blir handikappede skaltet og valtet med, sier han til NRK.

Hope trekker også frem utearealet som et problemområde. Lekeplassen har grusunderlag, forhøyninger og høy kant på søppelnedkast. Dette gjør det utfordrende for rullestolbrukere som vil passe på eventuelle barn.

– Dette er det mest graverende tilfellet jeg har sett. Her er det mange som ikke har gjort jobben sin, sier Grønbech Hope videre.

Går til søksmål, men usikkerhet over hvem som har ansvaret.

Wibecke Wiig vil gå til søksmål for å få dekket utgifter til ombygging av boden. Men entreprenøren bak byggingen, Kruse Smith, har avvist kravet hennes.

Kruse Smith mener at det er arkitektbyrået Tag Arkitekter som må svare på kritikken, og vil ikke stille til intervju med NRK.

Tag Arkitekter er ansvarlig for byggsøknaden til offentlige myndigheter og NRK fikk en uttalelse fra ansatt Jesper Jorde.

Han forteller at de forholder seg til gjeldene forskrifter, og slik de er er tolket i denne situasjonen av entreprenør Kruse Smith så er det ikke krav om tilgang til disse tingene.  Jorde mener videre at de ikke har brutt reglene og bygget etter TEK 10s forskrifter.

Bergen kommune har vært på tilsyn og undersøkt boligen.  De er klar over at reglene har blitt tolket ulikt.

– Dette tar vi på alvor. Vi fikk meldinger i løpet av november og sendte disse videre til ansvarlig søker og utførende og ba dem redegjøre, sier Mette Svanes, direktør i plan- og bygningsetaten i kommunen, til NRK .

Videre er kommunen usikre på om kravene som blir stilt i byggteknisk forskrift faktisk er oppfylt. De ønsker derfor en uavhengig kontroll. Svanes forteller videre at om tilstanden ikke er i henholdt til regelverket, så vil de få beskjed om å utbedre dette.  Utbyggeren vil heller ikke få en ferdigattest før feilen er rettet opp.

Se mer om eiendomsrett her.

Les også:
Myter angående boligkjøp
boliglån myter

Det finnes noen påstander om boligkjøp som ikke nødvendigvis er sannheten. Nettavisen tok en prat med Luksusfellens eksperter Hallgeir Kvadsheim Les mer

Usikkerhet rundt hva som dekkes av forsikringen til de rasrammede i Gjerdrum
Landslide Rubble Falling  - gtaranu / Pixabay

Ubeboelige hus får støtte fra forsikringsselskapene. Men hva med de intakte hjemmene som "bare" befinner seg i et utrygt område? Les mer

Myndighetene fraråder å bygge boliger over nedlagte søppelfyllinger
Glass Shard Of Glass Broken Shard  - photoplatte / Pixabay

I kjølvannet av ankesaken mot depoti s i gjerdum adavres det å bygge flere boliger på slik grunn.   NRK Les mer

En gammel avløpspumpe oversvømte kjelleren
Tunnel Light Dark Basement Exit  - ArtCoreStudios / Pixabay

Tre år etter kjøpet fikk beboeren en illeluktende overraskelse. En svikt i en avløpspumpe førte til at kjelleren til hytten Les mer