BoligforsikringNyheter

Myter angående boligkjøp

Det finnes noen påstander om boligkjøp som ikke nødvendigvis er sannheten.

Nettavisen tok en prat med Luksusfellens eksperter Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange for å kartlegge og avkrefte diverse usannheter rundt det å kjøpe bolig.

Boligkjøp er risikofritt

Det «almen kunnskap» at boligkjøp er en investering. Dessverre så stemmer ikke dette i alle tilfeller. Det er faktisk fullt mulig at du kan tape penger i det lange løp. Kvadsheim forteller at selv om boligmarkedet i Norge har steget jevnt og trutt siden 1993, så kan det plutselig snu. I 1899 var det for eksempel et boligkrakk, og da tok det 90 år før markedet var i pluss igjen. Han påpeker videre at det er i situasjoner med boligkjøp og salg i løpet av kort tid som ofte fører til tap.

Les hvordan du hjelper barna med boligkjøp her.

I 2020 så endte faktisk 1 av 4 boligsalg med tap, i følge prognosesenteret.  Kvadsheim forteller videre at  populariteten i boligmarkedet avhenger av rentenivå og arbeidsledighet. Dette er elementer som er utenfor boligeiers kontroll.

Lende Drange trekker også frem vedlikehold og diverse hendelser i nærområdet som situasjoner der boligen kan falle i verdi.

– Bankene er ikke så interessert i at du selger boligen din om du ikke får igjen nok penger til å dekke det du skylder banken, da kan du ende opp med å bli sittende med en bolig og boliglån du ikke vil ha, forteller hun til Nettavisen.

Lånet skal stå på den part som tjener mest

Om du kjøper bolig sammen med noen så eksisterer det en påstand om at boliglånet bør stå på den parten som tjener mest. Kvadsheim forteller at det er feil, og at dette er en myte  som muligens henger igjen fra før 1992s nye skattereform.

-Etter den gangen har det var flatt rentefradrag på 22 prosent uansett lønnsnivå, forteller Kvadsheim.

Han legger til at det finnes unntak, men det er kun om du tjener under personfradraget på 52 4650  kroner. Men denne inntekten er såpass lav at det kun gjelder et fåtall. Grunnen til at lånet ikke bør stå på en med så lav lønn er at den er under grensen for skattbar inntekt, og dermed går vedkommende glipp av rentefradragene.

 

Du må ha en fast fulltidsstilling for å få boliglån

Lene Drange forteller at dette kan være nødvendig i lokalbanker, men at det ikke er regelen i de større bankene. I tillegg så er det jo også mange som er selvstendig næringsdrivende, som for eksempel håndverkere eller bloggere. Dette er yrkesgrupper med varierende inntekt, men de får likevel lån så lenge de kan vise regnskapet i eget selskap, og kontrakter på kommende oppdrag.

Med andre ord så er det mulig å få lån dersom vedkommende kan vise til god inntekt og en sikkerhet  i form av et godt omdømme i bransjen.

-Husk at bankene tjener jo også penger på at du tar opp lån, forteller Drange.

Du bør få eierandel i kjærestens bolig ved å vise til nedbetaling på lånet

Det hender at unge voksne som flytter inn til kjærestens egeneide bolig velger å dele boliglånet. Hvis man deler lånet i to betaler begge like mye. Da eksisterer det en misoppfattelse om at banken da får informasjon om at du har betalt halvparten av lånet, og at du derfor har en eierandel i leiligheten.  – Men bankene bryr seg ikke om du har betalt ned på lånet til kjæresten, forteller Drange.

I et «worst case scenario» kan det oppstå store konflikter dersom det blir samlivsbrudd. Det er derfor en fordel å ha en samboerkontrakt når dere flytter sammen. I den kan det blant stå skrevet om eventuell kompensasjon for å betale ned på lånet til samboeren, eller at du kan få kjøpe deg inn etter en viss tid som samboere.

-Det er dere to som må finne ut av dette, og avtale det dere imellom, avslutter Drange.

 

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer