Harstadordfører har en plan for unge på boligmarkedet

Mener at en Leie til eie-løsning vil hindre ungdommen fra å flytte fra bygda

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, retter søkelyset på at Harstadsungdommen skal få en lettere vei inn på boligmarkedet. Hun vil at kommunen skal være en støtte for de som ikke har egenkapital til boliglån.

Ønsker å innføre Leie til eie-ordning

Ordføreren ønsker nemlig å utviske en av de viktigste grunnene i til skeivhet i samfunnet i dag, nemlig de med og de uten bolig.

– Uten bolig går du glipp av en av de beste sparemulighetene som er i Norge. Derfor vil jeg at vi i Harstad skal få på plass ordningen «leie til eie», forteller hun til iHarstad.

Begrepet hun viser til går ut på at du først inngår leiekontrakt, og etter en forhåndsbestemt periode kan du kjøpe boligen til en avtalt pris som ble satt da du flyttet inn.

– Kommunen kan være med på å subsidiere en slik ordning, men også det private næringslivet. Min drøm er at nye boligprosjekter setter av to-tre boliger til denne ordningen, sier Opsal til iHarstad.

Les boligdamas tips til unge som vil inn på boligmarkedet.

Denne ordningen har allerede spredd seg til flere byer, men foreløpig ikke kommet til Harstad.

Opsals motivasjon til å innføre Leie til eie-ordningen er  å forhindre at ungdommen forlater kommunen. Hun nevner at de kommer til å slite om den unge fortsetter å flytte i dagens tempo, og at det derfor er smart å gjøre det de kan for å holde på dem.

Til hjelp for de uten egenkapital

Ordføreren ønsker at en del av de 25 millionene kommunen har øremerket til boligkjøp skal gå til de med normal og fast inntekt, men ikke har egenkapital nok til boliglån.

Kurt Figenschau, administrerende direktør i Bonord, er positiv til at ordføreren vil innføre Leie til eie-ordningen.

– Et av våre oppdrag er å tilrettelegge for at flere skal komme inn på boligmarkedet så tidlig som mulig. Vi jobber selv med lignende modeller, sier Figenschau til iHarstad.

Direktøren råder kommunen til gjøre det lett både for seg selv og de som skal delta i ordningen. Han forteller at kommunen kan kausjonere for de som ikke har egenkapital til bolig og at disse selges til markedspris. Etter hvert som markedet stiger så kan kjøper slette kausjonen til kommunen.

– På denne måten blir kjøper eier med en gang og kan nyte godt av skattefradraget på lånet som vedkommende må ta opp, påpeker han.

Låneregler skal være en sikkerhet i tilfelle renteøkninger

I noen av Eie til leie-løsningene har kommunen opsjon på leiligheten. Da får kjøperende leiligheten til en pris som er vurdert etter konsumprisindeksen. Dette mener Figenschau er en dårlig løsning siden boligmarkedet kan øke mye mer enn denne indeksen.

Boliglånsforskriften regulerer hvor mye en boliglåntaker kan ta opp i vanlige boliglån. Forskriften krever at du må ha 15 prosent av boligens pris i egenkapital og du kan ikke låne mer enn fem ganger årsinntekt. Meningen bak dette er at nordmenns gjeldsgrad skal være trygg om det blir renteøkninger.

Trondheim er en av byene med Leie til eie-ordning, og her har du mulighet til leie boligen i opptil fem år før du kjøper den. Dersom prisen øker i leieperioden vil dette være gunstig for deg som leietaker, og inngå som egenkapital. Kjøpsopsjonen kan frivillig bli benyttet i løpet av leieperioden

Les også:
Flere leier uten å ha sett boligen først

Redd for at leietakere kan bli utnyttet. Hvert år starter flere ferske studenter jakten på en leiebolig. Det kan være Les mer

Når huseieren kommer på uanmeldt besøk

Mange utleiere utnytter at leietagere ikke vet rettighetene sine. Tom Olav Risa er fastadvokat i leieboligforeningen, og forteller til NRK Les mer

Hva gjør en boligkjøpsrådgiver? Vi har tatt en prat med Boligdama!
Intervju med boligdama

Intervju med Boligdama – Trude Larsen Om Boligdama: Trude Larsen har jobbet med bolig i 40 år og er utdannet Les mer

Venninner kjøpte leilighet sammen

Løste boligkjøpsproblemet og spleiset på leilighet som samboere Begge jentene var veldig ferdig med kollektivlivet og ville ut på boligmarkedet, Les mer