Nyheter

Føler seg lurt etter boligkjøp

Anbefaler alle å  ha boligkjøperforsikring.

Kjæresteparet Camilla Ursin og Stian Aaserød var på  jakt etter en ny bolig. Siden barn lå i fremtidsplanene var det viktig med en romslig leilighet med parkeringsplass i nærheten, skriver Din Side.

Etter å ha vært lenge på leting, fant de en leilighet utenfor sentrum av Oslo.

– Vi flyttet fra en leilighet i Oslo sentrum der vi hadde egen parkeringsplass innelåst i bakgård; og vi bruker bilen mye. Så det var uaktuelt å flytte til et sted uten parkeringsplass, forteller Stian.

Forskjellig info i takst og prospekt

« En parkeringsplass med ett uttak til motorvarmer», sto det skrevet i taksten, og paret observerte flere plasser med motorvarmere utenfor. De tok det derfor for gitt at en av de var til dem.

Det ble riktignok nevnt i prospektet at det var gateparkering, men i takstdelen ble det betegnet som privat parkering. Paret valgte da å stole på takstmannen fremfor megleren.

Det var dessverre feil, fordi ingen av blokkens parkeringsplasser tilhørte deres leilighet. Den eneste parkeringsmuligheten de hadde var å dele to parkeringsplasser med fem andre boenheter. Denne informasjonen fikk de etter overtakelsesdokumentene var signert.

Måtte klage til selskapet siden selger hadde eierskifteforsikring

Paret sendte klagebrev der de nevnte at markedsverdien på boligen var satt med tanke på at det fantes parkeringsplass.

Under oppdrag og forutsetninger sto det skrevet at:

”Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp”

Siden selger hadde tegnet eierskifteforsikring så måtte de klage til selve selskapet. Prosessen tok lang tid, men det endte med en kompensasjon til paret på 30.000 kroner.

Boligkjøperforsikring hadde gjort prosessen lettere

Paret forteller at de angrer på at de ikke i forkant tegnet boligkjøperforsikring. Det hadde gjort prosessen lettere ved at forsikringsselskapet måtte ta saken. Uten denne forsikringen måtte paret selv sette seg inn i regelverket og skrive klagebrev. Å ansette en advokat anså de som for kostbart, og å benytte seg av innboforsikringen ville før til mye arbeid og utgifter,

– Vi måtte først få en hos dem til å godkjenne kravet. Dersom det gikk igjennom dekker de kun utgifter til rundt 7.000 kroner, og i tillegg er det jo en egenandel. Og hvor mye vil en advokatregning komme på? forteller de.

Paret brukte timevis på research og klageprosessen før klagebrevet ble sendt. En advokatvenn gå råd underveis og så over formuleringene.

Vil gjøre det lettere å løse boligtvister utenfor retten

Ursin og Aaserud klarte i dette tilfellet å overbevise boligselgers forsikringsselskap. Men det er det dessverre fåtallet som får til. Forbrukerrådet får hvert år mange henvendelser rundt boligkjøp, og mange av disse forholdene ender i retten.

Statssekretær Kirsti Bergstø i Barne, -likstillings og inkluderingsdepartement forteller i en pressemelding at de ønsker å gjøre det enklere å løse tvister om boligsalg utenom domstolene.

-Det er viktig at det tvisteløsningstilbudet utenfor retten fungerer optimalt. Vi ser at slike saker er overrepresentert innenfor domstolene, og vi vet at en domstolsbehandling ofte vil være svært kostbar prosess for vanlige folk.
Jeg ser derfor frem til å se nærmere på utvalgets forslag, skriver hun til Din Side.

Boligtvister overrepresentert innenfor domstolene

Et offentlig utvalg har gått igjennom løsninger for å løse forbrukertvister, med ønske om å gjøre det lettere å løse boligsalgstvister utenom domstolene. Dette utvalget mener at klageordningene bør utvides og at Forbrukertvistutvalget skal behandle boligkjøpssaker.

– Vi ser at slike saker er overrepresentert innenfor domstolene, og vi vet at en domstolsbehandling ofte vil være svært kostbar prosess for vanlige folk.
Jeg ser derfor frem til å se nærmere på utvalgets forslag, skriver statssekretæren videre.

Utvalget foreslår også at Forbrukerportalen skal veilede forbrukerne til riktig klagenemd og forklare hvordan de skal klage. De ulike klagenemndene skal under en offentlig godkjenningsordning og deretter omorganiseres. Forbrukertvistutvalget skal også bytte navn til Forbrukerklagenemnda.

Les mer om eiendomsjuss her.

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer