BoligreklamasjonEiendomsjussEiendomsmegler

Felleskostnadene var dobbelt så høye som oppgitt

Leilighetskjøper fikk vite dagen etter overtakelse at felleskostnadene hadde økt fra 983 kroner til 1799 kroner.

Kvinnen kjøpte en leilighet til 4.550 000 i februar i fjor. Hun fikk en ubehagelig overraskelse dagen etter overtagelse av boligen.  Felleskostnadene var nesten dobbelt så høye som oppgitt beløp i salgsoppgaven på 983 kroner, skriver Østlandets Blad.

Megler mente det kom tydelig frem at felleskostnadene kunne forandre seg

Den nye eieren  hadde kjøpt leiligheten for 400 000 over takst og var svært skuffet over de økte utgiftene. Det endte med at hun klagde megleren inn til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

I salgsoppgaven ble det nevnt at sameiet var nyetablert og megler hevdet at han hadde tatt høyde for at felleskostnadene kunne endre seg.

– Som alltid i nyetablerte sameier vil det ta noe tid før man finner det endelige og korrekte nivået på felleskostnadene. Nevnte felleskostnader må derfor ansees som ca. angitt, sto det i prospektet.

Den tidligere eieren opplyste ikke om den økte kostnaden

Økningen av felleskostnader ble informert om to måneder før boligen ble kjøpt. Kjøperen hevder at dette burde selger gitt beskjed om både på visning eller i forbindelse med budrunden.

Den feilaktige opplysningen gjorde at kjøper føler at hun har kjøpt boligen til mye høyere pris enn den var ville gått for med de nye opplysningene. I tillegg fikk hun en ekstra kostnad på 816 kroner i måneden.

– Det var således gitt varsel om en økning i felleskostnader over to måneder før klageren kjøpte boligen. Da klageren kontaktet boligbyggelaget, fikk klageren et brev datert 5. desember som tidligere var blitt sendt til seksjonseierne. I dette brevet ble det varslet om at felleskostnadene ville være på 2 077 kroner fra januar til og med mai, og deretter på 1 799 kroner. Den omtalte økningen i felleskostnader var både vedtatt og varslet før bindende avtale om kjøp var inngått, oppsummerer Reklamasjonsnemnda.

Selger opplyste ikke megler om økte utgifter

Megleren mente derimot at han ikke hadde brutt undersøkelses- og opplysningsplikten. Han fikk opplysninger om felleskostnader fra forretningsfører som ble videreformidlet i salgsoppgaven. Han hevder videre at det ikke kan forventes at en megler alltid skal ha oppdatert informasjon om felleskostnader. Megler nevner også at det i salgsoppgaven ble nevnt at det kunne komme endringer. Han legger til at han var uvitende om økte felleskostnader.

– Klageren viser til at selgeren har hatt kunnskap om økningen. Dette er i så fall ikke blitt videreformidlet til megleren, forteller han til Østlandets Blad.

Nemnda besluttet at  en megler må kunne stole på opplysninger fra forretningsføreren med mindre det foreligger omstendigheter som foranlediger nærmere og nye undersøkelser.

Da salgsoppgaven ble utarbeidet var fellesutgiftene var korrekte og nemnda mener at megler har undersøkt og tatt de forbehold som var naturlige under de foreliggende omstendigheter.

Konklusjonen ble at megleren ikke hadde brutt god meglerskikk, og at den nye eieren ikke hadde krav på erstatning.

Les også:
Her kan du risikere å få leiligheten din sammenslått med naboen
eiendom

I november skrev Nettavisen om en litt spesiell leilighet i Waldemars Hage ved Alexander Kiellands plass.  Den er lagt ut Les mer

Holder naboens julebelysning deg våken?

Desember er julepyntetid, og som regel er dette noe som bare gjør omgivelsene ekstra koseligere. Men det finnes de som Les mer

10 mål skapte to-årig strid mellom to naboer

Endelig har Vidar Rueness fått tilbake sin ti mål store eiendom på Borøya. En to års kamp mot sin tidligere Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer