Nyheter

Når huseieren kommer på uanmeldt besøk

Mange utleiere utnytter at leietagere ikke vet rettighetene sine.

Tom Olav Risa er fastadvokat i leieboligforeningen, og forteller til NRK at det er mange unge som ikke vet sine rettigheter som leietakere. Foreningen blir ofte kontaktet av ferske leieboere, og et gjengangstema er hvorvidt en utleier har kan ta seg inn i leiligheten og hvor mye en leietaker skal utføre av vedlikehold.

Utleier låste seg inn og la igjen lapper

Det fikk Amalie Jensen erfare da hun leide sin første bolig i Elverum. Huseieren hennes låste seg flere ganger uanmeldt inn i leiligheten. I leiekontrakten sto det at huseieren kunne inspisere leiligheten for å forebygge av brann og vannlekkasje. I tillegg sto det at fellesarealene skulle holdes ryddig. Men det var også presisert at huseieren måtte gi beskjed om dette på forhånd slik at leietakeren var var tilstede. Amalie kom flere ganger hjem og oppdaget lapper som huseieren hadde skrevet med kommentarer om for eksempel rot. Av og til gikk han også inn på rommet hennes mens hun var der.

Amalie trodde at huseieren hadde lov til dette, og protesterte ikke selv om hun syntes det var ubehagelig.

– Man føler man står bom fast, fordi det virker som om huseier har alle rettigheter. Jeg visste ikke hva jeg hadde rett på. Jeg følte meg hjelpeløs, sier hun til NRK.

NRK har kontaktet utleieren, men vedkommende ønsker ikke å kommentere denne saken.

Oppfordrer leietakere til å sette seg inn i det de har krav på

Risa forteller til NRK at det er viktig at du som leietaker setter deg inn i hva du har krav på. Det er dessverre slik at enkelte huseiere utnytter det faktum at leietakere ikke kjenner rettighetene sine.

– En som er ny på leiemarkedet vil jo først og fremst begynne å søke etter boliger, ikke lete etter regelverk. Studenter tar jo kontakt med utleiere, men de har som regel ingen interesse av å fortelle om husleieloven. Utleiere er mest interessert i å fortelle hvilke vilkår de selv har, sier han til NRK.

Stort udekket behov

Michelle Danker, daglig leder i Jussformidlingen, forteller til NRK at husleierett er et av de to største rettsområdene de behandler.  Hun forteller at det det kommer svært mange henvendelser fra leietakere.

– Det viser at husleierett er ett av de rettsområdene hvor det er et stort udekket behov som ikke dekkes av dagens offentlige ordning om fri rettshjelp, sier Danker til NRK.

Hun forteller at du kan kreve at avtalen settes opp skriftlig, og at leietaker ikke kan gi deg mindre gunstige vilkår enn i husleieloven. I mange utleieforhold så kreves det et depositum. Som leietaker kan du kreve at det skal stå i ditt navn, og det er utleieren som skal dekke kostnadene rundt dette.

Det er utleiers ansvar å sørge for at leieobjektet blir overlevert i god stand. Det skal være ferdig ryddet og vasket før innflytting.

Om det foreligger noen mangler så kan du kreve at utleieren faktisk retter opp i det.  Om vedkommende ikke følger opp så kan du kreve prisavslag, erstatning eller eventuelt heving av leieavtalen. Dette avhenger da av hvor alvorlig mangelen er.

– Vi anbefaler alltid personer som er i tvil rundt hvilke rettigheter og plikter de har i et husleieforhold til å kontakte oss, andre tilsvarende rettshjelpstiltak eller Husleietvistutvalget for å få generell veiledning om husleieretten, avslutter Danker.

 

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer