Nyheter

Får ikke bygge gård på dyrket mark

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking.

Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over en gård på Ormset. Planen er å fradele en tomt som de vil bygge hus på og bo der til odelsretten slår inn. Dessverre sier Aure kommunen nei til dette, skriver Tidens Krav.

Gården eies nå av Anders Ormseth, som er Jannickes far. Han er grunneier i området og mener husene har for gamle løsninger til dagens standarder.

Loven om jordvern hindrer bygging

Det originale bolighuset er en tømmerbygning som snart runder 200 år. Bygget er isolert med gamle aviser og torv.

Aure kommune avslo fradelingsøknaden fordi byggetomten ligger på såkalt dyrket mark.

Dette faller inn under loven om jordvern, og kommunen begrunner avslaget med at dyrket mark går tapt. Her er familien uenig og hevder at det er for steinete og for tynt jordlag til at noe kan dyrkes der.

Nå frykter familien at gården kan bli lagt ned. Kjøl forteller at ironisk nok så er den største årsaken til at dyrket mark går tapt nettopp nedleggelse av gårdsbruk. Han hevder videre at de skal drive gården med dyr og bo der.

– Får vi ikke muligheten til det, kan alternativet bli å legge ned gården. I forhold til jordvern er det en større fordel at driverne bor på gården, mener Alf-Ola Kjøl.

Gå til Lovkommentar.no for å finne oversikt over lover.

Vil kompensere med å dyrke ny mark

Familien har foreslått overfor kommunen å dyrke ny mark med samme arealet som utgangspunktet.

– Da blir det faktisk 1,6 dekar ekstra dyrket mark, fordi det ikke går an å dyrke på tomta der bolighuset er planlagt bygd. Vi kan ikke se noen negative ringvirkninger i at vi vil bosette oss på Ormset og ta opp gårdsdriften. Og så synes vi det er litt rart, når kommunen har uttalt at de ønsker tilflytting, sier Jannicke Ormseth.

Kommunen jobber også med å bygge ut vannforsyning i området, og rett forbi tomta vil det bli lagt en vannledning. Anders Ormseth hevder derfor at deres arbeid vil bli minimale i forhold til vannoppkoblingen.

-All infrastruktur er til stede og bilveien ender her. Vi har ikke gjennomgangstrafikk. Vi er ikke til hinder for noen, sier han.

Klaget på avslaget

Familien ønsker å satse på landbruk på gården og synes politikerne burde bruke sunn fornuft. Kommunen, på sin side, mener at innvilgelse av tiltaket vil føre til vesentlig tilsidesettelse av hensynene som planverket skal ivareta i denne saken.  En innvilgelse vil medføre tilsidesettelse av jordbruksformålet. Da kom de frem til konklusjonen om at tiltaket var i strid med jordlovens bestemmelser.

Anders Ormseth har klaget på avslaget og i saksopplysningene til klagebehandlingen står det:

– Aure kommune er positiv til at folk vil bosette seg og drive jordbruk i Aure kommune, og ønsker at søkeren kommer med en alternativ søknad om boligtomt som ikke er på dyrket areal.

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer

Føler seg lurt etter boligkjøp

Anbefaler alle å  ha boligkjøperforsikring. Kjæresteparet Camilla Ursin og Stian Aaserød var på  jakt etter en ny bolig. Siden barn Les mer