Nyheter

En gammel avløpspumpe oversvømte kjelleren

Tre år etter kjøpet fikk beboeren en illeluktende overraskelse.

En svikt i en avløpspumpe førte til at kjelleren til hytten ble oversvømt av etterlatenskap. Prisen på «oppvasken» for skader og ny pumpe ble på 60.000 kroner.

Fritidsboligen ble kjøpt under klausulen «som den er» for 3 ,65 00 millioner kroner tre år tidligere. Oversvømmelsen skyldtes tilbakeslag på avløpet og var et resultat av feil ved boligens pumpesystem.

Pumpen stoppet nemlig plutselig opp og det første til oversvømmelse av kloakkvann i kjelleren. Dette vannet rant videre ut på plenen. Kjøperen reklamerte derfor på bolighandelen.

Kjøper hevder at pumpesystemfeilen er en vesentlig mangel som selgeren må ha visst om, og derfor misligholdt opplysningsplikten man har ved salg av bolig «som den er». Han hevder at han ikke fikk opplysninger om avløpspumpen ved salget.

Selgeren mente derimot at dette ikke var sant og at han faktisk hadde informert om pumpesystemet ved overtagelse.

I salgsprospektet kommer det tydelig frem at det er en sliten hytte som selges:

«Eiendommen er bebygd med en hytte over to etasjer. Terrasse langs langsiden og i front på ca. 14 kvadratmeter. Enkel standard i det hele. Eiendommen bærer preg av bruksslitasje og det er behov for oppgradering av standard og oppussing av nåværende bygg på tomten må påregnes».

Tvisten om avløpspumpen endte til slutt hos Finansklagenemda. Kjøperen krevde prisavslag på 59 375 kroner og erstatning for tapte leieinntekter på 32 000 kroner.

 Selgeren fortalte at han hadde gitt kjøper beskjed om at pumpestasjonen var i bruk, men at den både var gammel og ikke lenger var tilknyttet septiktanker på eiendommen, men i stedet direkte tilknyttet til det offentlige avløpsnettet.

  • Som det fremgår av begge de rapportene som fremlegges så skyldtes antageligvis det tilbakeslaget som kom en defekt pumpe, fortalte han videre til nemnda.

Videre gjør han rede for at på 80-tallet ble pumpen installert slik at den frakten avløpsvann utenom septiktankene og direkte til det kommunale nettet. Pumpestasjonen var nødvendig for å lede avløpsvann 2 meter i høyde og til ledningsnettet i veien.

Finansnemnda kom frem til at selv om forholdet var noe selger burde ha informert om, så vurderte de at situasjonen  ikke ville ha påvirket avtalen.

Det var ingen dokumentasjon eller påstått at det var sannsynlig at løsningen var akseptert eller normal. Denne løsningen hadde likevel fungert i lang tid, og det gikk faktisk tre år før den bød på problemer.

Nemndaen påpekte også på at den nesten 70 år gamle boligen var markedsført som et oppussingsobjekt. Av den grunn så burde kjøperens forventninger tilsvare byggeåret 1954.

Sekretaritet kunne derfor ikke se at opplysningene om at avløpsvann ble pumpet i det det offentlige ville ha noen påvirkning på hverken kjøpsbeslutning eller pris. De ga derfor selger medhold i denne saken.

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer