Nyheter

Crowdlending – en god løsning både for eiendomsutviklere og som investering

Vi har tatt en titt på konseptet Crowndlending, og hvordan det kan være relevant for eiendomsinvesteringer og eiendomsutvikling. Vi har derfor tatt en prat med Linn Hoel Ringvoll i investeringsplattformen Kameo, som er en av få aktører innenfor Crowdlending i Norden.

Innsamling av penger fra mange forskjellige personer til et prosjekt er en prosedyre som har eksistert i mange år. For eksempel kollekt i kirken under gudstjenester. I nyere tid har konseptet utviklet seg ytterligere, og går nå under navnet crowdfunding. Innen crowdfunding finnes flere forskjellige investeringsformer, blant annet lånebasert folkefinansiering. 

Denne typen finansiering kalles crowdlending og er lån der investorene kan inntjene avkastning og renter.

Kameo var en av de første plattformene

Crowdfunding er svært populært globalt over hele verden. Det er dog ikke før de siste årene at nordmenn har fått øynene opp for denne type finansiering, og konseptet har virkelig startet å ta av. 

Blant alle de forskjellige crowdfundingsplattformene er Kameo en av de største i Norge på konseptet crowdlending. Kameo er en skandinavisk låneplattform, hvor eiendomsutviklere kan få finansiering direkte fra tusenvis av investorer.

Linn Hoel Ringvoll i Kameo forteller at plattformen var først ute i Norge med crowdlending. Siden oppstarten i 2017 har de utviklet seg til å bli en av de største låneplattformene i Norden. 

Kameo har til sammen formidlet 1,1 milliarder kroner til både små og større prosjekter i Norge, Sverige og Danmark med snittrente på 9,4 prosent.

Små og store aktører kan også delta

Ringvoll forteller at lånebasert folkefinansiering ikke bare er for store aktører, men også for mindre eiendomsutviklere. 

Hun trekker frem at for de minste aktørene kan Kameo være et godt alternativ i stedet for å søke om tradisjonell byggefinansiering i banken. Dette er mer aktuelt enn noensinne på grunn av nye kapitalvektingskrav for byggefinansiering i mindre banker. 

  • Men også for større aktører kan folkefinansiering være et smart tillegg til tradisjonell finansiering; Gjennom folkefinansiering kan utvikleren få tilgang på fremmedkapital tidligere i prosjektet enn bankene vanligvis vil gå inn, og på den måten komme raskere i gang eller slippe unna med en lavere andel egenkapital, forteller hun.

Ringvoll forteller videre at folkefinansiering kan erstatte egenkapital under byggingen som topplån, eller brofinansiering som frigjør egenkapitalen før ferdigstillelse.  Dette er en måte som utvikleren kan sette egenkapitalen i virksomheten på nye prosjekter, og derfor får en bedre avkastning på hele virksomheten. 

Hun legger til at selv om Kameo først og fremst har spesialisert seg på eiendomsselskaper, så kan de også hjelpe andre type selskaper med lånebasert finansiering.

Har du et prosjekt du vil få finansiert via Kameo? 

Da må du først ta kontakt med en låneanalyker via hjemmesidene til Kameo

– Etter vi har mottatt lånesøknad, blir den vurdert og all nyttig informasjon blir samlet inn, forteller Ringvoll. 

Låneanalykerne vil vurdere disse faktorene før lånet blir godkjent, litt avhengig av prosjektet som skal finansieres;

  • –  Lånetaker
  • – Selskapets finansielle stilling
  • – Eventuelle garantisters finansielle stilling
  • – Likviditet og exit i prosjektet
  • – Verdi av sikkerheten 

Ringvoll forteller at vurderingen alltid vil omfatte finansielle tall, leie-kjøpkontraker, entrepriskontrakter, takster og andre relevante ting. 

I den videre prosessen blir passende rente og vilkår satt, og lånene blir publisert som investeringsmulighet på nettsiden Kameo.no. Det er da åpent for alle registrerte Kameo-investorer å gi finansiering til prosjektet. Investorene vil få avkastning på investeringen gjennom rentebetalinger fra låntakeren, nesten som et vanlig boliglån.  

Renten varierer fra 5-6 % til 14-15% avhengig av risikoen i det prosjektet som skal finansieres, og løpetiden er fra 3 – 36 måneder. 

Hvem passer som investor?

Ifølge Ringvoll er Kameo perfekt for investorer med en smule overskuddslikviditet som kan investeres.  Hun påpeker at det er også viktig å ha i bakhodet at dette er en høyrisiko plassering av kapital. Det anbefales derfor ikke å basere hele spareporteføljen til crowdfundingprosjekter. 10-20 prosent trekker hun frem som en rimelig andel for å få god avkastning på den totale sparekapitalen. Denne prosenten bør du vurdere avhengig av risikoprofilen til investeringsobjektet.

-Mange investorer liker også at crowdlending som er sikret med pant i eiendom har en ganske annen risiko enn den markedsrisikoen du tar på børsen. På den måten vil crowdlending bidra til å diversifisere risikoen i spareporteføljen din og gi deg litt trygghet når børsene svinger som verst, forteller hun.

Minimumsbeløp for investering

Minimumsbeløpet du kan investere varierer med hvilken plattform som blir brukt. Ringvoll forteller at blant de skandinaviske aktørene varierer minimumsbeløpet fra 500 kroner og opptil 50 000 kroner per lån. 

For små investeringer blir avkastningen prosentvis det samme som for de store. Prosenten avhenger av hvor høy risiko det er på lånet du har investert i. Lån med lav risiko ligger som regel på en rente på 6-7 prosent, og høyere risiko kan være opptil 14-15 prosent. 

Ringvoll informerer om at det har vært få mislighold på lånene. Kameo har de siste fem årene formidlet over 350 lån og det er kun fem av de som har blitt misligholdt.  På grunn av at Kameos lån er sikret med garanti eller pant, ble fire av lånene fullt tilbakebetalt til investorene med renter og forsinkelsesrenter. Det femte lånet er per dags dato i en prosess med tvangsinndrivelse.  

Lav kostnad på lånet

Det er ingen plattformavgift eller kostnad for investorer knyttet til å investere i lånene som Kameo formidler. Den eneste kostnaden Kameo setter er et vederlag på 3-5% av beløpet fra låntakeren for å tilrettelegge lånet. 

Ringvoll forklarer at det for tiden er meget stor etterspørsel fra investorsiden. Kameo har derfor til enhver tid søkelys på å lage en enda bedre brukeropplevelser for investorer og låntakere som benytter seg av plattformen. Hun forteller at planen fremover er å jobbe mot enda flere gode lån å investere i.

– Så er det også et nytt regelverk på vei via EU som vil gjøre en rekke nye løsninger mulig, og vi jobber selvsagt med å se på hvilke av disse vi vil integrere på vår plattform, avslutter hun.

 

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer