Byggmessen

Byggmessen ble arrangert i Trondheim i 2006 for 14. gang siden starten i 1978. Messen er det største nasjonale arrangementet for byggenæringen i 2006 og bygger på sterk faglig kunnskap og profi l.Byggmessen fl yttes fra høsten til våren i 2006. Grunnen til dette er at mange av dere utstillere ønsker en vår – messe, og at publikum er mye mer interessert i byggenyheter på våren enn om høsten.

Publikum er svært målbeviste og ressurssterke; de søker fagkunnskap, ønsker å orientere seg og setter høye krav til seriøsitet. Derfor er serviceinnstilling, høy kompetanse og gode produkter nøkkelord til dere utstillere. Vi ønsker en samlet byggenæring velkommen til en komplett messe i Trondheim. På byggmessen vil det også være utleiere av stillas fra både Oslo og øvrige deler av landet.

Byggmessen 2006 markedsføres overfor fagfolk i inn- og utland gjennom fagtidsskrifter, utenlandske ambassader, egne utsendelser, invitasjoner til konferanser og seminarer, samt i direkte samarbeid med utstillerne. Arrangementene trekker tusenvis av fagfolk fra inn- og utland til Trondheim og Byggmessen. Et stort publikum fra hele Midt – Norge vil dessuten bli påvirket til å besøke messen gjennom en rekke regionale fremstøt.

Utstillere 2006

Aaltvedt Betong A/S D 320/D 330 Støttemur,belegningsstein,heller
Adecco F 442 Utleie arbeidskraft
Alpha-IT AS D 374 IT-DRIFT/ASP, serverleie, IT-rådgivning
Klikk for større bilde
Alu-Stigen A/S D 396 Byggevarer,stillas,plattformer,stiger,trapper og tilbehør
Alutec A/S D 340 JaMax Fasadestillas,Centrum Rullestillas,Prof.Tungstillas
Arktis AS D 371 Data, 3D-verktøy (prosjekteringsverktøy)
Klikk for større bilde
Asak Miljøstein AS F 454 Belegningsten,heller,belysning-integrert lys i belegningstein og mur
Betong-belegningstein, heller,støttemurer,hagemurer,
Hage og fritid – løsninger for ditt uterom
Autolift AS F 463 Industriporter,garasjeporter
Klikk for større bilde
BBS F 404 Betalingsterminal
BMC AS D 320/D 330 Beleggingsten, heller, betong, byggevarer, forankering
forskaling, interiør, maling, maling,
masse, mørtel m. til behør, plastprodukter
BeWi Produkter AS D 376 Betong, forankring, forskaling, gulvvarme, isloasjon, plastprodukter
Beo Byggvare AS F 440/F 441 Alt i byggevarer til hytta
Klikk for større bilde
Bilhuset Midtbyn AS D 352 Arbeidsbiler
Brovold A/S F 410 Bad,kjøkken,garderobe – interiør – skreddersøm i heltre
Bygg- og anleggsprodukter (Blinken) D 385 Lasere,nivellerkikkerter,verktøy
Bygg-Element Stjørdal AS D 320/D 330 Betongelementleverandør,prefab. betong
Byggeindustrien V 201 Tidsskrifter, litteratur, informasjon
Byggelit AB F 444 Tak- og veggplater,gulv
Bygger’n Norge D 350 Belegningsten,heller,byggevarer,gulv heltre,gulv laminat,gulv parkett,
hage og fritid,ovner og peiser,støvsugere,takprodukter,trapper og tilbehør
tre- og høvellast
Byggma ASA F 439 Baderomspanel – ferdigmalte vegg- og takplater,laminatgulv
interiørbelysning/Disney,flis og skifergulv,vinduer
Klikk for større bilde
Byggsafe AS D 399 Data-tekniske tjenester til BA-bransjen
Klikk for større bilde
Båsum Boring Trøndelag AS D 302 Brønnboring for energiopptak og vannforsyning,levering og montering av
pumpeutstyr. Fundamentering for private- og næringsbygg.
Gjennomboringer,microtuneller
Klikk for større bilde
Cad Quality AS D 397 Data – Autodesk Revit og Cad-Q Byggeteknikk
(programvare for arkitekter og byggningsingeniører)
Comway AS F 455 Infrarød sauna
Klikk for større bilde
DDS Building Innovation AS D 393 Data,byggprosjektering
Dagens Næringsliv F 461 Tidsskrift
E.A. Smith Byggern D 350 Belegningsten,heler,byggevarer,hage og fritid,takprodukter
Verktøy og maskiner
Klikk for større bilde
ENOVA SF 301 Informasjon/rådgivning for energiløsninger
Klikk for større bilde
Eidsvoll Miljøprodukter AS D 377 Miljøvennlig renhold – rent med mikrofiber uten kjemikalier
EiendomsMegler 1 F 451 Eiendomsmegling
El – Maskinservice AS D 317 Byggevarer,gulvvarme,hage og fritid,ovner/peiser,støvsugere,
spiker og skruer,varmeanlegg,verktøy,maskiner,VVS-varmepumper
Emils Hyttebygg A/S F 432 Dører og vinduer
Klikk for større bilde
Ergane AS D 315 Utleie av arbeidskraft fra Polen og Baltikum
Euro Damp Norge F Infrarød sauna
Evexia AS F 402 HMS-artikler
FAGTORGET AS D 398 Data,programvare
Fagmøbler Trondheim F 446 Møbler
Fasadeprodukter AS D 388 Solskjerming, sprosser
Fjerdingstad Trevare as F 433 Takvinduer
Fjordhytta AS F 412 Hus,hytter,garasjer
Flexit A/S D 311 Baderomsvifter, ventiler,kjøkkenhetter,sentralstøvsugere,
luftbehandlingsaggregater
Klikk for større bilde
Focus Software AS D 395 Data – Focus anbud,Focus konstruksjon,Focus 3D konstruksjon,statistikk,
Focus arealplan,AutoCAD,Autodesk revit,
Autodesk architectural desktop,Audodesk civil
Klikk for større bilde
G4S / Falck Norge AS D316 Alarmer,ITV-overvåkning,adgangskontroll
GMM Container AS U 107 Containere for avfall,lager og brakkemoduler.
Salg og utleie
Klikk for større bilde
Gjengaar WEBTECH Data – Programmering, web-løsninger, søkemotoroptimalisering, søkemotorindeksering, systemutvikling, databaseløsninger, web design, hjemmesider..
Glasopor D 333 Byggevarer,isolasjon
Glava A/S D 313 Isolasjon,membranplater for våtrom,takprodukter,bygningsplater
Global Midt-Norge as V 208 Massasjestol
Gudbrandsdal Industrier AS F 450 Garasjeporter i re/stål, boddører, portåpnere
Görviks Lövträ AB F 444 Bjørkgulv,bjørk og asppanel,listverk,badstupanel i asp og bjørk
H. Clausen A/S D 324 Spiker, skruer,spikerpistoler,skruautomater,kompressorer
Hedalm-Anebyhus AS F 449 Hus, hytter, garasjer
HolteProsjekt Innovation as D 370 Data-prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg.
Kalkyler,anlegg,produksjon,regnskap,budsjett,byggesak,time
Hus og Interiørmesteren AS F 435 Flermannsboliger, kjøkken,hvitevarer,kjølerom
Klikk for større bilde
Huseiernes Landsforbund D 379 Informasjon/Rådgivning
Hybeko Forland AS U 109 Lifter, arbeidsplattformer,teleskoptrucker
Hyttebutikken Selectron AS F 470 Bad,kjøkken,interiør,gulv,hage og fritid,hus,hytter,garasjer
informasjon/interiør,hvitevarer,kjølerom,ovner/peiser,VVS bad
alternative energiformer,sol og vindkraft,gass og agregater
Håndverksmur AS D 320/D 330 Murhus,håndverktjenester
Høiby Snekkeri AS F 456/F 460 Dører,poster,vinduer,glass
Hünnebeck Norge AS U 108 Forankring,forskaling,fundamentering,lifter,
arbeidsplattformer,stillas,stiger,bøy og kapp for armering
I. B. Byggevarer AS D 322 Nye element skorsteiner,piper. Rehab. av piper/skorsteiner
Idecon AS F 430 Hus,hytter,håndverktjenester
If Skadeforsikring D 380 Skadeforsikring
Imperial Engros AS F 436 Kjøkkenvasker,blandebatteri,hyttetoaletter (miljøtoaletter)
Jønland Treprodukter AS F 456/F 460/U 101 Trevarer – søyler,balkongrekkverk,omramming,listklosser,
spilesystem til fasade
Kjeldstad Sagbruk & Høvleri A/S F 456/F 460 Byggevarer,hus,hytter,garasjer,konstruksjonsbjelker i tre
Klikk for større bilde
Kjells Markiser D 384 Solskjerming.Informasjon/rådgivning
Kråkenes Agentur D 382 *
Kunnskapsforlaget ANS V 203 Leksika/oppslagsverk
Kvikne-Rennebu Kraftlag AL F 440/F 441 Informasjon om strømforsyning,kraftsalg,el.innstallasjoner
Letthus Rindal AS U 102 Brakker
Lexow A/S D 303 Verneutstyr, arbeidsklær
Lillerønning Snekkerifabrikk A/S F 424 H-vindu,Lill-vindu,balkongdør
Litteraturstand V 204 *
Lund Handlaft A/S F 440/F 441 Hus,hytter,garasjer
Malthus A/S U 110 Lifter, arbeidsplattformer, stillas,stiger,forskaling,brakker/modulhus,telt/haller,letthus,
containere,pressening/tildekning,hengestillas,byggegjerde,toalett cabiner
Manpower D 383 Bemanningsselskap
Mathisen Varme & Interiør AS D 319 Ovner/peiser
Maxit AS D 326 Leca pipeprogram,Leca skorsteinsrehabilitering
Mesterjobb AS Bemaning,utleie av arbeidskraft
Miljøtak AS F 438 Takprodukter,tettesjikt – torvtak
Klikk for større bilde
Motek AS D 373 Verktøy og maskiner
Klikk for større bilde
Mur-sentret D 320/D 330 Byggevarer – informasjon om leverandører av murprodukter,
Informasjon – gratis svartjeneste pr. telefon,
Informasjon/Rådgivning – oppdrag med honorar etter medgått tid,
Rådgivende ingeniører – Sentral godkjenning PRO3,KPR3,KUT3,
Tidskrifter/litteratur – Tidsskriftet MUR,Murkatalogen og diverse håndbøker
Møller Trondheim AS D 331 Biler
MøreTyri U 112 Tjæreprodukter,interiørolje
NETAS-Norsk Energiteknikk as D 312 Gulvvarme,varmeanlegg,VVS – varmepumper
NTNU – Fak. for arkitektur og billedkunst F 420 Generell informasjon om tre og trebruk
NTNU – Fak. for ingeniørvitenskap og teknologi F 420 Generell informasjon om tre og trebruk
Nor-Hus AS F 414 Hus,hytter,garasjer
Norconsult Informasjonssystemer AS D 375 Data – IT-løsninger,kalkyle-løsninger,prosjektoppfølgingssystemer, system
for anbudsbeskrivelse,byggetekniske systemer
Norcool Kjøleprodukter F 410 Kjølehjørne,kjøleskuff,kjøleaggregat,isbitmaskin
Nord Energi AS F 434/U 103 *
Klikk for større bilde
Nordbohus Systembygg as F 401 Hus,hytter,garasjer
Klikk for større bilde
Nordic Isoelementer AS D390 Byggevarer,
Fundamentering-grunnmur,dekkelement,ringmurer,såle- og søyleforskaling,
Klikk for større bilde
Norges Handikapforbund Trøndelag F 403 InformasjonRådgivning – universell utforming og livsløpsstandard
Norgeshus F430 Hus
Klikk for større bilde
Norsk Byggtjeneste ODA as D 394 NOBB – database for byggevarer,database med info om byggevarer og regelverk.HMS,FDV,
Informasjon-plan- og bygningsregler med tilhørende veiledning elektronisk og på papir.
Klikk for større bilde
Norsk Glassgjenvinning AS D 333 Avfallshåntering,betong
Norsk Steinmiljø AS F 431 Bad/kjøkken/bad-benkeplater i granitt,fliser i granitt,
Belegningsten-brostein på nett,kantstein i granitt,
Hage og fritid-skifer,fliser,kantstein i granitt,heller i granitt
Naturstein til forblending-Stone Wall
Norsk fjell- og bygdemat Haraldsens AS F 413 Spekemat
Norske Hus Boligsystem AS F 414 Hus, hytter, garasjer
Nywik Products AB F 444 Utendørs massasjebad,fritidsgrill,vannrensing
OSO Hotwater D 312 VVS varmeanlegg
Ola Onsøyen Trappefabrikk AS F462 Trapper
Oy Honkamajat Finland Ltd F 411 Hus,hytter,garasjer
Pan Landskap AS D 325 Begegningstein,heller,trapper utført i betong/stein
løsninger for utendørs belysning,info. om utomhusløsninger/hageplaner
Klikk for større bilde
Probata Midt-Norge AS D 314 Gulvvarme-Univarm vannbåren gulvvarme
VVS-Unipex rør i rør
Pronorm AS D 372 Faglitteratur, standardisering/forskning
RE/MAX U 106 Eiendomsmegling
Redd Barna V 209 Informasjon
Reed Business Information Norway AS V 202 Data,informasjon/interiør/rådgivning
Relekta Import AS D 381 Lim og fugemasser,taktetting
Remfo AS V 205 Kaffeautomater
Rennebu Dør og Vindu F 440/F 441 Dører,porter,vinduer,glass
Rennebu Snekkeri AS F 440/F 441 Bad,kjøkken,garderobe,interiør
Retura TRV AS U 113 Avfallscontainer
Klikk for større bilde
Rex A/S D 387 Solskjerming
Røros Metall AS F 445 Bad, kjøkken,interiør,hvitevarer,kjølerom,ovner og peiser,
avtrekkshetter,underlagsplater for ovn og peis
Klikk for større bilde
SINTEF Byggforsk as D 353 Informasjon og rådgivning.Tidsskrifter og litteratur
Sande Hus og Hytter F 440/F 441 Hus,hytter
Selbu Næringsforum F 456/F 460 Informasjon – næringsutvikling
Selbu kommune F 456/F 460 Informason om boligtomter i kommunen
Klikk for større bilde
Selbuhus Industrier AS 465/460 Bolighus
Klikk for større bilde
Selsbakk Fabrikker A/S D 390 Styripor byggisolasjon,Vartdal ringmur,vartdal termomur,finnfoam (XPS)
Setsaas AS D 342 Bad,kjøkken,interiør,VVS-bad
Skjåk – Hedda Hytter AS F 437 Bad/kjøkken/interiør, byggevarer, garderobe, hus, hytter, garasjer
Spabutikken Polarbad U 111 Utendørs massasjebad, grillhus – lysthus, strålevarme, telt og paviljonger
Klikk for større bilde
Spenncon AS D 320/D 330 Etasjeskiller i prefabrikkert betong
Klikk for større bilde
Statens vegvesen D 341 Informasjon – kommende og igangsatt vegutbygging
Klikk for større bilde
Steni AS D 392 Bygningsplater,fasade-,interiør-, og grunnmursplater
Stepkit AB F 444 Rehabilitering av tretrapper
Klikk for større bilde
StillasHuset as D 343 Byggevarer,forankring,forskaling,lifter,arbeidsplattformer,
stillas,containere,stillaskurs
Støren Treindustri AS F 424 Hus,hytter,garasjer
Støren Trelast AS F 424 Gulv heltre-gilstadgulv nedtørket,
Hus,hytter,garasjer-klikk-byggesystem,
Tre-og høvellast,alt til hus/hytter av trelast inn- og utvendig
Sunde AS Brødr. D 300 Isolasjon
Klikk for større bilde
Sørbø AS, B D 318 Beslag, byggevarer, fugemasse, limprodukter, bygg.gummiprodukter, festemateriell
Teknisk hjelp V 207 *
Telco Fabrikker AS F 456/F 460 Kjøkken- og baderomsinnredning
Toyota Hell Bil AS F 421 Arbeidsbiler
TreFokus AS F 420 Generell informasjon om tre og trebruk
Tresenteret F 420 Byggevarer, bygningsplater, gulv – heltre, gulv – prakett, informasjon/rådgivning
tre-/høvellast, veggbekledning, listverk, himlinger
Tromas AS D 360 Støvsugere,spiker og skruer,stillas,plattformer,stiger
verneutstyr,arbeidsklær,elektroverktøy,motorsager,
lim og fugemasse,laserutstyr
Klikk for større bilde
Trondheim Mørtelverk AS D 320/D 330 Maling, masse, mørtel og tilbehør
Träinnova AB F 444 Bygningsplater,gulv-heltre,panel/plater,takprodukter,
trapper,tre- og høvellast,veggbekleding,listverk,himlinger
Tyrikjøkken AS F 424 Baderomsinnredning og garderobe i heltre
Unicon AS D 320/D 330 Ferdigbetong,UNI-Energy,UNI-Deck,lyse betonger
Uponor Wirsbo AS D 312 VVS, varmeanlegg,gulvvarme
Utstillerkafè V 206 *
Vi2 D 374 Smartphones, plantronics, – datamobiler, mobiltilbehør
Vidcom Marketing A/S F *
Vulkan Smith AS D 323 Beleggingsten, heller – lokk for belegningsten, gulv – lokk:stål, støpejern, aluminium,
dreneringssystemer, avvanning/drenering, trapper – spiral, rettløp
Wienerberger AS D 320/D 330 Tilhengere, teglstein og blokker
Würth Norge AS D378/D386 Beslag,instrumentering og oppmåling,kjetting,wire,utstyr,
lifter,arbeidsplattformer,stillas,stiger
maling,masse,mørtel og tilbehør,støvsugere
spiker,skruer,takprodukter,verktøy,maskiner,
verneutstyr,arbeidsklær
byggutengrenser.no D 320/D 330 Belegningsten,heller,betong,byggevarer,hage og fritid,hus,hytter,garasje
informasjon/rådgivning,maling ,masse,mørtel og tilbehør
mur,tegl,ferdigbetong,betongelementer,skorsteiner/piper
Østerdalsmia A/S F 405 Bearbeiding i smijern og messing
Øverbygg AS F 400 Laftede hytter og bolighus