Nyheter

Boligeier opplevde vannlekkasjer fra taket oftere enn forventet. Forlangte prisavslag på 200 000 kroner  

Kjøper hevdet at selger underkommuniserte vannlekkasjen. Motparten mente derimot at hyppigere ekstremvær hadde skylden.

 Kjøperen fikk beskjed om at det hadde vært episoder med vanninntrenging i den 50 år gamle boligen. Selger opplyste om at dette hadde skjedd rundt 3-4 ganger under ekstremvær i løpet av en 12 års periode. Kjøperen syntes ikke dette var avskrekkende og kjøpe boligen for 5,8 millioner kroner, skriver Østlandets Blad.

Mer lekkasje enn forventet

Dessverre var vanninnsiget i stuen mer hyppigere enn ventet og ikke nødvendigvis bare under ekstremvær. Etter ti episoder i løpet av et år med drypping fra taket fikk selger nok og forlangte 200 000 kroner i prisavslag. Selger hadde også gitt beskjed om at vannet kun dryppet fra et bestemt sted. Dette mente den nye boligeieren var feil, og hevder at det var flere områder som lakk vann.

Kjøper hevdet at boligen derfor hadde en vesentlig mangel. Han mente at selger hadde undervurdert problemet og derfor hadde brutt opplysningsplikten. Da kjøperen reklamerte til selgers forsikringsselskap fikk han dessverre avslag. Det ble derfor en sak for Finansklagenemnda.

Selger skyldte på været

I befaringsrapporten fra takstmann kommer det frem at han vurderer vannlekkasjene som hyppigere enn det kjøperen ble informert om. Selgeren mente at det var været som hadde skylden, og at det siste året hadde det vært mer ekstremvær enn tidligere.

Eiendommen ble solgt med opplysning om fare for ytterligere lekkasjer fra himling i stue. Kjøper var fullt orientert ved underskriving av kjøpekontrakt. Kjøper overtok huset i den stand det var – med lekkasjefare ved ekstremvær, mener selgeren.

Avtalen ble gjort via SMS

Salget foregikk utenfor det åpne markedet og ble avtalen ble gjort via SMS. Taksten på boligen var på 6,2 millioner og partene ble enige om en pris på 5,8 millioner. Nemda mener at det nok kunne fremstå påfallende at selger kun hadde opplevd vannlekkasje få ganger i løpet av 12 år, men henviser til at etter overtakelsen har det faktisk vært uvanlig mye ekstremvær.

Dette kan derfor føre til at det har oppstått flere vanninntrenginger enn vanlig, og at selger ikke hadde skyld i dette. Nemda mener også at kjøper tok en risiko ved å ikke foreta nøyere undersøkelse av vanninntrenging før han kjøpte boligen. De mener at han burde være forberedt på at det var skjulte skader i konstruksjonen og at lekkasjen kunne bli verre.

Det endte med at nemnda ga forsikringsselskapet medhold og at det ikke forelå noen mangler.

Les flere bolignyheter her.

 

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer